Adressen

Kerkgebouw 


Kruiskerk, B. van Dijklaan 3,
8181 GA Heerde
tel. 0578- 693414

Pastoraal Meldpunt
mevr. G. Montfrooij,
tel. 0578794044

Secretaris
Mevr. R. Koot-Hoogers

Voorzitter
dhr. E. van Werven

Penningmeester
dhr. C. Hoogers

Predikant 
Ds. G. Bleijenberg

Ledenadministratie
dhr. M.A. Bootsma

Beheer verenigingsgebouw
Esther Dil

Koster
fam. G. Roeke