De Identiteit van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Elke christelijke gemeente heeft een eigen identiteit. Deels heeft dat te maken met haar ontstaan en deels met haar groei en ontwikkeling.

De Vrije Evangelische Gemeente in Heerde is ontstaan in de tijd van de Afscheiding (1835).

De gemeente kon het knellende juk van een centrale kerkregering (synode) en de bemoeienis van de staat (Algemeen Reglement van Koning Willem I) niet langer accepteren.
Het evangelie diende als de enige bron waaruit men had te putten en naar te leven.
Trefwoorden als Gereformeerd & Evangelisch en Vrolijk orthodox zijn op de gemeente van toepassing, omdat de Vrije Evangelische Gemeente een plaats heeft tussen de Gereformeerde- en Evangelische stroming in.

De volgende vijf punten zijn kenmerkend voor de Vrije Evangelische Gemeente(n)

de eigen keuze is van belang

de gemeente is geen doel in zichzelf, maar is er voor de wereld

de gemeente is vrij van dwingende ‘regering’ en staat onder het gezag van haar Heer

er zijn geen gezaghebbende belijdenisgeschriften; belijden is een actuele zaak!

er zijn contacten en samenwerkingsverbanden met andere kerken/christenen

Op grond van deze beginselen is de Vrije Evangelische Gemeente een gemeente waar kinderen worden gedoopt en waar mensen op elke leeftijd belijdenis van hun geloof kunnen doen. Naast het ‘algemeen priesterschap van alle gelovigen’, kent de gemeente de taak van ouderling, diaken en worden predikanten opgeleid aan het Seminarium van de VEG in Amsterdam.

De omvang van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde is (januari 2023): 494 belijdende leden, 325 doopleden en 61 vrienden (880 totaal) = 359 adressen

Op zondag komt de gemeente om 10.00 uur en 19.00 uur samen. Kinderen zijn van harte welkom en er wordt met ze gerekend d.m.v. kinderoppas en kindernevendienst . De avonddienst op de laatste zondag van de maand is meestal een jeugddienst. Er wordt gezongen uit het De NIeuwe Liedbundel en de Evangelische Liedbundel. Maar ook liederen uit het liedboek 1973, Johannes de Heer en Opwekking worden gezongen. De liederen worden geprojecteerd op schermen.