Veilige kerk

In een tijd waarin in tal van maatschappelijke organisaties, in de amusementswereld, in de kerk en op de werkvloer regelmatig sprake is van seksuele intimidatie, agressie of zelfs misbruik willen wij ons als Vrije Evangelische Gemeente aanmerken als een “veilige kerk”.

We hebben hiervoor twee vertrouwenspersonen gevraagd en hebben met elkaar basisprincipes en omgangsregels vastgesteld.

Basisprincipes

In een “veilige kerk” is geen garantie dat ongewenst gedrag niet voorkomt. Wel proberen we vanuit een aantal basisprincipes te werken waarmee we ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen, daarnaast vroegtijdig signaleren en kunnen melden mocht dit nodig zijn. Het uitgangspunt is de Bijbel: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

We vinden het belangrijk dat ieder lid onze basisprincipes kent en naleeft.

Onze basisprincipes:

Meer informatie over onze basisprincipes, onze aanpak en externe meldpunten vind je op de volgende websites:

www.veiligekerk.nl : helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken.

www.chris.nl : meldpunt voor kinderen en jongeren. Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen en jongeren op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching en advies en training over jeugdpastoraat.

www.smpr.nl : meldpunt voor seksueel misbruik in pastorale relaties. SMPR is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren en voor de mensen om hen heen. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor.

Omgangsregels

Wij hanteren omgangsregels, die hangen zichtbaar in het gebouw van onze kerk:

Voor iedereen die hier binnenkomt geldt:

Samen maken we van de Kruiskerk een plek waar iedereen zich veilig voelt.

Vertrouwenspersonen

Voel je je niet veilig en onprettig door wat iemand doet of zegt, neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen: