Kruiskerk

Soms komen mensen in de Kruiskerk, tijdens een kerkdienst of op andere momenten en dan blijkt er grote onbekendheid te zijn met het verschijnsel “Vrije Evangelische Gemeente”. Dat brengt ons er toe ons voor te stellen.

Omdat een gemeente gevormd wordt door mensen is het moeilijk samen te vatten 'wie wij zijn'. Wel is de afgelopen jaren door de kerkenraad nagedacht over de oorsprong van de Vrije Evangelische Gemeente en de kernwaarden waar de gemeente zich op stoelt. De grondbeginselen van waaruit de gemeente zich vormt en gebaseerd waarop het evangelie wordt uitgedragen.

Dit is samengevat in een aantal pastorale handreikingen, die te downloaden zijn via deze link. Daarnaast kunt u hier uiteraard ook meer lezen over de rijke historie van de VEG in Heerde en o.a. over het orgel in het huidige kerkgebouw.